My configuration files

[[ 🗃 ^qn870 konfigz ]] :: [📥 Inbox] [📤 Outbox] [🐤 Followers] [🤝 Collaborators] [🛠 Commits]

Clone

HTTPS: git clone https://fig.fr33domlover.site/repos/qn870

SSH: git clone USERNAME@fig.fr33domlover.site:qn870

Branches

Tags

main ::

Files

🗎 README.org
🗎 dotconkerorrc
🗀 dotconky
🗎 dotemacs
🗀 dotfluxbox
🗎 dotspecemacs
🗀 osx
🗀 skripte
🗀 zmalo

README.org

#+AUTHOR: Lio Novelli
#+TITLE: Svašta konfigz

* Debian, fluxbox rendom configz

** Emacs
  dotemacs file from times before [[http://spacemacs.org/][spacemacs]].

** conkeror
  [[https://www.gnu.org/software/emacs/][Webbrowser]] that has similiar design philosophy as Emacs. *I'm
  loving it!* It's written in js and so is it's rcfile.

** Conky

*** lua script
  I found it somewhere on the internet and adjusted it a tiny
  bit. It creates nice circles.

*** weather
  It gets weather prognosis from [[http://openweathermap.org/][openweathermap.org]] (with [[file:dotconky/weather/open_weather.py][python -
  open_weather.py]]) and creates a conky config that nicely prints it
  on the screen. With pictures of weather and four days prognosis.

  It is easily adjustible (for different cities), but the best part
  is, that if there is no internet connection and it therefore can
  not get the weather report it says that the weather is sunny.

**** todo - meteorology department from faculty of mathematic and physics
   They have a really nice prognosis for Slovenia. With some
   imagemagick I could make the background of graphs transparent and
   print them on wallpaper with conky.
   
*** todo - orgmode
  If I would start using orgmode for everyday notes and planing it
  would be really nice to connect agenda file with conky!

** zmalo
  Simple bash script, that prints out random marxist quote. Quotes
  are scapped from [[http://marxists.org][marxist.org]] and python scrapper is also
  enclosed. Nothing greets you nicer than Lenin's advice. 

** dotfluxbox
  Configs for windowmanager [[http://fluxbox.org/][fluxbox]], which I used before [[https://i3wm.org/][i3]] came
  along. Made some nice keyboard shortcuts so mice was undue.

* Konfiguracije - Debian, fluxbox
 
** Emacs
  dotemacs fajl izpred časov spacemacs-a.

** Conkeror
  [[https://www.conkeror.org][Super razširljiv spletni brskalnik]], zasnovan s podobno miselnostjo
  kakor Emacs. Napisan je v java scriptu, v katerem se piše tudi
  rcdokument.

** Conky

*** lua skripta
  Pobrano z neta; naredi lepe obročke.

*** vreme
  S spletne strani openweathermap pobere napoved za Ljubljano in jo
  prikaže v conky-ju.

**** TODO katedra za meteorologijo
   Na katedri za meteorologijo FMF imajo zelo natančno vremensko
   napoved in lepe grafe, ki bi jim lahko z imagemagick-om
   spremenili ozadje v transparent in jih vrgli v conky-ja.

*** TODO orgmode
  Ako bi začel resno furat orgmode za vsakodnevno organizacijo bi
  agendo lahko lepil v conky-ja.

** zmalo
  Preprosta skripta, ki izpiše naključen marksističen citat. Citati
  so poskrepani iz marxists.org, priložen pa je tudi python
  skreperček.

  Skripta je primerna za zagon ob startapu - nič te ne pozdravi lepše
  ob zagonu računalnika kakor ščepec dobrega starega Lenina.

** dotfluxbox
  Konfiguracije za meni ljubo namizje [[http://fluxbox.org/][fluxbox]], ki sem ga fural preden
  ni mimo prišel [[https://i3wm.org/][i3]]. Z nekaj lepimi bližnjicami na tipkovnici je
  miška postala skoraj odveč.

[See repo JSON]